Spółki – Notariusz Legionowo

W zakresie swojej działalności notariusz uczestniczy w wielu czynnościach związanych z prawem gospodarczym.

W powyższym zakresie forma aktu notarialnego stosowana jest między innymi przy wnoszeniu wkładu do spółek (w tym spółki cywilnej i jawnej) w postaci nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, a także przy zawieraniu umów spółek (w tym umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy spółki komandytowej, statutu spółki akcyjnej czy statutu spółki komandytowo-akcyjnej) oraz ich zmianach.

Notariusz w sprawach korporacyjnych dokonuje również poświadczeń, np. poświadczeń podpisów stron umów sprzedaży udziałów albo akcji.