Poświadczenie, odpisy notarialne Legionowo

Oprócz sporządzania aktów notarialnych, do zakresu czynności notarialnych należy także sporządzanie poświadczeń. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • poświadczenia notarialne podpisu pod dokumentem (pełnomocnictwem, umową sprzedaży udziałów, różnego rodzaju oświadczeniami itp.);
  • poświadczenia wzoru podpisu;
  • poświadczenie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem;
  • poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna);
  • poświadczenie pozostawania przy życiu.

Co warto wiedzieć o poświadczeniach notarialnych?

Dokument z podpisem notarialnie poświadczonym sporządzany jest wówczas, gdy takiej formy wymaga przepis prawa lub gdy taka jest wola stron. W celu uzyskania poświadczenia podpisu należy przygotować  treść dokumentu, umówić spotkanie w kancelarii i złożyć podpis na tym dokumencie w obecności notariusza. Podczas dokonywania tej czynności notariusz weryfikuje tożsamość składającego podpis (na podstawie ważnego dokumentu tożsamości) i opatruje dokument klauzulą, stwierdzającą czyj podpis został złożony.

W celu uzyskania poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem należy umówić spotkanie w kancelarii oraz okazać notariuszowi dokument, który ma zostać poświadczony i ważny dokument tożsamości. Kopia poświadczanego dokumentu, sporządzana na miejscu, w kancelarii, opatrywana jest przez notariusza klauzulą, potwierdzającą zgodność odpisu z okazanym dokumentem i datę jego sporządzenia.