DOŚWIADCZENIE I EDUKACJA

Drogę do zawodu notariusza rozpoczęłam jeszcze w trakcie studiów, zdobywając sukcesywnie doświadczenie w trzech warszawskich kancelariach notarialnych. Początkowo na stanowisku asystenta notariusza, następnie aplikanta notarialnego, a po zdanym w 2013 roku egzaminie notarialnym – na stanowisku zastępcy notarialnego. W styczniu 2015 roku podjęłam decyzję o rozpoczęciu indywidualnej praktyki w Legionowie – moim rodzinnym mieście, podejmując niezbędne działania w celu uruchomienia własnej kancelarii notarialnej. Po przeprowadzeniu przewidzianego prawem postępowania administracyjnego Minister Sprawiedliwości w dniu 15 maja 2015 roku wydał decyzję o powołaniu mnie na notariusza i wyznaczeniu siedziby kancelarii w Legionowie..

O KANCELARII

Kancelaria Notarialna została uruchomiona w sierpniu 2015 roku. Prowadzona jest indywidualnie przez notariusza Katarzynę Jankowską. Siedziba kancelarii znajduje się w Legionowie – w budynku położonym przy ulicy Henryka Sienkiewicza 10 lokal 202 (II piętro – z możliwością skorzystania z windy), usytuowana jest przy głównym rynku, niedaleko Centrum Komunikacyjnego. Przy budynku został wydzielony teren przeznaczony na parking (zbieg ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza). Lokalizacja zapewnia komfortowy dojazd zarówno dla klientów zmotoryzowanych, jak i użytkowników komunikacji miejskiej.