Spadek u Notariusza Legionowo

Posiadany majątek może zostać przekazany wybranej osobie za życia, w innym przypadku majątek nabędą spadkobiercy. Mogą to być spadkobiercy ustawowi – jeżeli nie zostanie sporządzony testament, lub testamentowi – jeżeli testament zostanie sporządzony. Dobrze napisany testament, pomimo skromnej regulacji polskiego prawa w tym zakresie (niespełniającej większości oczekiwań testatorów), pozwala na uporządkowanie wielu spraw na wypadek śmierci. Daje możliwość uniknięcia w przyszłości sporów między spadkobiercami, pozwala „wynagrodzić” za pomoc i opiekę świadczoną za życia albo też zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa.

Jednym ze sposobów uregulowania spraw majątkowych jest dokonanie tego jeszcze za życia, zawierając na przykład umowę darowizny lub umowę o dożywocie. Jeżeli chcemy, aby skutek przeniesienia majątku nastąpił dopiero z chwilą śmierci, to sposobem rozrządzenia naszym majątkiem na wypadek śmierci jest testament.

Aby wykazać prawo do spadku, klienci kancelarii mogą skorzystać z możliwości notarialnego poświadczenia dziedziczenia, które jest znacznie szybszym i bardziej komfortowym sposobem na stwierdzenie dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego, niż sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Notariusz sporządza protokół dziedziczenia, a w razie okazania testamentu dokonuje również jego otwarcia i ogłoszenia. Na tej podstawie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który po rejestracji w systemie prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.