Spadek u Notariusza Legionowo

Sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza daje możliwość uzyskania potwierdzenia praw do spadku. Stanowi szybką i dogodną alternatywę dla stwierdzenia nabycia spadku na drodze sądowej. Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku oraz przeprowadzenie procedury spadkowej u notariusza jest możliwe zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. W prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej z siedzibą w Legionowie dokonywane są czynności notarialne między innymi z zakresu prawa spadkowego. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, w oparciu o ustalenia z klientem oraz przekazane przez niego dokumenty. Wynagrodzenie za dokonane czynności określone jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, natomiast informacja o kosztach czynności jest każdorazowo przekazywana klientowi przed dokonaniem czynności.

Jak wygląda nabycie spadku u notariusza?

Potwierdzenie praw do spadku u notariusza polega na sporządzeniu przez niego protokołu dziedziczenia, a w razie dziedziczenia testamentowego, dokonaniu również otwarcia i ogłoszenia testamentu. Spisanie protokołu dziedziczenia odbywa się z udziałem wszystkich osób zainteresowanych, czyli tych, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Utrata statusu osoby zainteresowanej związana jest z:

  • uznaniem za niegodnego,
  • odrzuceniem spadku lub zapisu windykacyjnego, w tym poprzez złożenie stosownego oświadczenia u notariusza.

Do protokołu dziedziczenia osoby zainteresowane składają szereg tzw. zapewnień spadkowych, których celem jest ustalenie kręgu spadkobierców. Po podpisaniu tego dokumentu przez osoby zainteresowane i notariusza kolejnym krokiem jest sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia oraz dokonanie wpisu do Rejestru Spadkowego. Z chwilą tego wpisu sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia jest skuteczny i potwierdza nabycie spadku przez wymienionych w jego treści spadkobierców.