Czynności Notarialne Legionowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Nieruchomości stanowią jeden z podstawowych, a zarazem ważniejszych elementów majątku, zarówno osób fizycznych, jak też innych podmiotów.

Szczegóły

Mając to na uwadze wprowadzono do polskiego systemu prawnego zasadę, iż przy czynnościach dysponowania nimi (…) Czytaj dalej 

PRAWO RODZINNE

W zakresie swojej działalności notariusz uczestniczy w wielu czynnościach związanych z prawem rodzinnym.

Szczegóły

Jednym z istotnych obszarów działalności notariusza w tym zakresie jest sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących umowy majątkowe małżeńskie (…) Czytaj dalej 

SPADKI

Posiadany majątek może zostać przekazany wybranej osobie za życia, w innym przypadku majątek nabędą spadkobiercy.

Szczegóły

Mogą to być spadkobiercy ustawowi – jeżeli nie zostanie sporządzony testament, lub testamentowi – jeżeli testament (…) Czytaj dalej 

SPÓŁKI

W zakresie swojej działalności notariusz uczestniczy w wielu czynnościach związanych z prawem gospodarczym.

Szczegóły

W powyższym zakresie forma aktu notarialnego stosowana jest między innymi przy wnoszeniu wkładu do spółek (…) Czytaj dalej 

POŚWIADCZENIA

Jednym z rodzajów czynności notarialnych jest sporządzanie poświadczeń. Należą do nich:

Szczegóły

– poświadczenie podpisu pod dokumentem (pełnomocnictwem, umową sprzedaży udziałów, różnego rodzaju oświadczeniami itp.) (…) Czytaj dalej 

ZABEZPIECZENIA

Notariusz dysponuje szeregiem instytucji prawnych służących ochronie interesów stron czynności. Wśród nich można wymienić:

Szczegóły

– ustanowienie hipoteki – rzeczowe zabezpieczenie wierzyciela w zakresie spłaty wierzytelności poprzez obciążenie nieruchomości (…) Czytaj dalej